DE KRACHT VAN EEN FAMILIEBEDRIJF

Arlo is een creatief en ondernemend familiebedrijf. Onafhankelijk. Wij doen de dingen graag op onze eigen manier. Waarbij kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. En de lange termijn belangrijker dan de korte. Wij ontwikkelen met het oog op de toekomst.

Arlo vastgoedontwikkeling sinds 1946
De naam Arlo vindt zijn oorsprong in de Arloflat in Roermond. Dit 105 appartementen tellende gebouw is ontwikkelend en gebouwd door Fick Bouwgroep B.V. Dit in 1946 opgerichte bouwbedrijf was hier gevestigd.

Naast het bouwbedrijf werden er meerdere activiteiten opgestart en is Arlo Holding B.V. opgericht in 1993 te Waalre. Al meer dan 25 jaar actief in de onroerend goed sector. En wel op een groot aantal gebieden zoals, Projectontwikkeling & Realisatie, Beheer & Exploitatie, Bemiddeling & Advies.

Onze kleinschalige organisatie kan gekenmerkt worden door de woorden: ”familiair”, ”loyaal”, ”plezierig”, ‘’flexibel’’ en ”korte lijnen”. Een organisatie die continue in beweging is en inspeelt op nieuwe ontwikkelingen met een filosofie waarbij het zakendoen niet alleen om de knikkers draait maar waar veel waarde wordt gehecht aan persoonlijk contact en goede relaties.

Structuur

Bemiddeling en advies

Wij zijn in staat om oprechte adviezen te geven door onze onafhankelijke positie en het feit dat wij beschikken over een jarenlange ervaring die is opgedaan in het beheren van een in de loop der tijd zelf opgebouwde vastgoed portefeuille. Uiteraard staan wij open voor samenwerking, maar dan wel op een plezierige wijze die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

De kennis en kunde waarover Arlo beschikt berust op 2 pijlers, te weten: het ontwikkelen en realiseren van vastgoedprojecten en het exploiteren van vastgoedprojecten. In de loop der jaren is hier de nodige ervaring in opgedaan. Dit heeft er toe geleid dat de werkzaamheden niet langer alleen voor de eigen portefeuille worden verricht maar ook voor derden kunnen worden uitgevoerd. Naast het daadwerkelijk uitvoeren van bovengenoemde activiteiten kan dit ook resulteren in een adviserende rol.